De wisselwerking met de verschillende externe actoren is van groot belang!

 

Ook de koper zelf wenst een centraal aanspreekpunt te hebben bij wie hij degelijke informatie kan bekomen die zijn beslissing zal beïnvloeden. Vinci Consulting.be zal hem deze nodige informatie verschaffen om de beslissing onderbouwd te kunnen nemen alsook een dossier voor het verkrijgen van de financiering. Op basis van onze competenties op financieel en juridisch vlak, staan wij de kandidaat-kopers bij in dit proces.

 

De deal wordt vastgelegd in een juridisch sluitende overeenkomst dat zowel de belangen van de verkoper als van de koper zal behartigen. Hiervoor wordt eveneens op de expertise van een gespecialiseerd advocaat gerekend.

 

 

 

FINANCE & BUSINESS CONSULTING

 

Dit domein is gebaseerd op twee pijlers:

 

Het begeleiden van de overdracht van een handelszaak

Het ondersteunen van nieuwe of bestaande business modellen op basis van interim management.

 

 

1.

INTERIM MANAGEMENT

 

Gelukkig kent onze economie nog een heel aantal succesvolle zelfstandigen en ondernemers. Deze zelfstandigen en kleine ondernemingen hebben frequent last van groeipijnen. Ze hebben niet de juiste mensen aan boord die hun groei verder kunnen begeleiden. Zelf hebben ze niet de tijd om deze rol voldoende op zich te nemen maar ook niet het budget om zo een professional full time aan te werven.

 

Om deze ondernemers bij te staan kan men op Vinci Consulting.be rekenen om via een contract van interim management deze extra power in huis te halen.

 

Het doel is om het business model van deze ondernemingen beter te stroomlijnen. Hierbij zal op verschillende processen worden gewerkt. Bijvoorbeeld:

 

• Sales & Marketing

• Procedures

• HR

• Finance (kosten efficiëntie)

• Coaching

 

Als basis zal er een audit worden gedaan waaruit tal van aanbevelingspunten komen. Samen met de eigenaar worden deze punten in een prioriteitenlijst gezet om zo daadwerkelijk mee te werken aan deze verbeterpunten.

 

Zo’n samenwerkingsovereenkomsten kunnen voor een welbepaalde termijn of doelstelling afgesloten worden op dagbasis. Indien gewenst zal er ook op langere termijn binnen de onderneming ondersteunend worden gewerkt. Dit laatste heeft het voordeel dat kleinere organisaties gebruik kunnen maken van een manager zonder deze full time in dienst te moeten nemen.

2.

BEGELEIDING OVERDRACHT VAN EEN HANDELSZAAK

 

Onze doelgroep is voornamelijk de zelfstandige ondernemer en de kleinere KMO’s die hun handelszaak wensen over te laten. Dit om welke reden dan ook. Deze klanten verwachten een centraal aanspreekpunt om een koper te zoeken en vervolgens deze kandidaat-kopers op een professionele manier kennis te laten maken met hun bedrijf. 

 

Transparantie, integriteit en discretie zijn hier de kernwaarden die centraal staan in het proces.

 

Anderzijds voelen we ons ook geroepen om een kandidaat-koper te begeleiden in zijn zoektocht naar een gepaste over te nemen handelszaak alsook het voeren van de negociatie bij overname. Samen met de respectievelijke accountant voeren we een audit uit op de target die hij wil overnemen.

 

 

ONS CONCEPT

We ervaren dat bij een overname van een handelszaak er meestal twee elementaire delen zijn die de aandacht verdienen:

 

  • De overdracht van de zaak en;
  • De verkoop van het vastgoed waarvan de overlater eigenaar is.

 

Deze twee elementen dienen op een verschillenden en passende manier te worden aangepakt.

 

  

OVERDRACHT HANDELSZAAK

Na een uitvoerig gesprek met de eigenaar, wordt een commercieel dossier opgesteld. Dit omvat een voorstelling van de handelszaak (in al haar aspecten), cijfergegevens en de waardering van de onderneming met de overnameprijs tot gevolg. 

 

Eens de onderneming voldoende klaar is om ‘in de étalage’ te worden gezet, kan het commercieel proces worden opgestart. 

 

Kandidaten worden gezocht via relaties, publiciteit en het netwerk van de business zelf. In overleg met de eigenaar, wordt de zaak aan de kandidaat voorgesteld. Er wordt zorg gedragen dat deze communicatie correct en discreet gebeurt.

Vinci Consulting.be zal de negociatie met de kandidaat volledig begeleiden tot het einde.

 

 

FINANCIERING

Zonder financiering komt een positieve onderhandeling niet tot het uiteindelijk gewenste resultaat. De sleutel tot een succesvolle overname ligt veelal bij de financiering. Hierbij heeft Vinci Consulting.be goede relaties met financiële instellingen en kennen we de belangrijkste criteria die worden gehanteerd door de banken. Er wordt gezorgd voor een duidelijk onderbouwd dossier voor het kredietcomité zodat de kans tot slagen maximaal is. Vanuit onze ervaring binnen een kredietcomité wordt deze communicatie gevoerd.

 

 

VASTGOED

Indien er een vastgoed dient verkocht of verhuurd te worden, zal Vinci Consulting.be dit ook volledig begeleiden. De zaakvoerder is titularis van een BIV nummer en heeft de gepast expertise. Indien nodig wordt hier ook met een externe partner samengewerkt.

  

 

ONS VOORSTEL

De verkoper wenst een begeleiding voor de verkoop van zowel zijn handelszaak als voor het bijhorende vastgoed. Hij wenst dit op een professionele manier te ervaren. Hij verkiest één aanspreekpunt te hebben. Vinci Consulting.be is hiervoor de geschikte partner omwille van de gecombineerde aanpak met diverse competente partijen. Maar steeds fungerend als centraal aanspreekpunt.

 

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Your Business. Our passion